Vuorovaikutustyöryhmä

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaa vuorovaikutustyöryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Systemaattisella yhteistyöllä ja säännönmukaisilla kokoontumisilla varmistetaan maakunnan keskeisten alan osaajaorganisaatioiden tiedon vaihto ja yhteistyö. Vuorovaikutustyöryhmän tehtäviä ovat: 

 • Edistää tiedon siirtoa yrittäjien, neuvonnan, opetuksen ja tutkimuksen välillä
 • Tehostaa organisaatioiden yhteistyötä
 • Toimia verkostojen solmukohtana ja sillanrakentajana
 • Tehdä ennakointityötä
 • Pyydettäessä antaa lausuntoja ja osallistua ohjelmatyöhön
 • Edistää hankkeiden tulosten jalkauttamista ja tuotteistamista
 • Tehostaa opetuksen kytkemistä käytännön hanketyöhön
 • Nostaa esiin ja arvioida hankealoitteita sekä käynnistää hankkeiden suunnittelua.

Vuorovaikutustyöryhmän kokoonpano vuonna 2016:

 • Oulun ammattikorkeakoulu (Tuomo Pesola)
 • Luonnonvarakeskus Luke (Erkki Joki-Tokola, Virpi Alenius)
 • MTK Pohjois-Suomi (Tarja Bäckman)
 • Oulun seudun ammattiopisto (Kirsti Joki-Tokola)
 • Oulun yliopisto, CEE (Pekka Tervonen)
 • ProAgria Oulu (Vesa Nuolioja)
 • Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa (Eeva-Liisa Repo)
 • Suomen ympäristökeskus (Raimo Ihme)