Selaa ja kommentoi ideapankkiin jätettyjä ehdotuksia

Voit etsiä Akraamon ideapankissa olevia ideoita alla olevan lomakkeen avulla.

Ideoita voi hakea avainsanojen, toimialan sekä ideatyypin mukaan. Ideoita voi hakea pelkän avainsanan avulla ja sen jälkeen tuloksia voi suodattaa tarkemmin. Voit myös suodattaa tuloksia pelkästään toimialan tai idean tyypin mukaan.

Oletuksena listataan kaikki ideapankissa olevat ideat.

Kaislikot eristeeksi

Suomessa on järvien ja meren rantoja tuhansia kilometrejä. Ne kasvavat ruokokasveja jotka rehevöityvät vesistöjen saastumisen vuoksi. Nyt voitaisiin kerätä kaislikot , kuivata ja jatkokäsitellä lämpöeristeeksi. Kerääminen tapahtuisi helposti talvella jään päältä perinteisellä viljanleikkurilla. Tuotteistaminen suoritetaan ajamalla kaislat hakkurin läpi. Tuote olisi kuivattuna sellueristeen veroista. Prosessilla olisi työllistävä vaikutus mm. maahanmuuttajille voitaisiin järjestää koulutus ko. työhön. Toivon että asiasta tehdään tutkimus sen sopivuudesta tuotteistamiseksi. Toiminnalla olisi työllistävä vaikutus maaseudun yrittäjille

Rasvat talteen jätevesistä

Jätevesissä on runsaasti rasvaa joka voidaan käyttää biopolttoaineena. Ideani on että jätevesilaitosten yhteyteen rakennetaan rasvanseparointijärjestelmä. erottamaan rasva jätevedestä. En tiedä miten tuo jäte on nykyään käsitelty mutta olettaisin että käyttökelpoista biopolttoaineeksi tuotettavaan rasvaa on runsaasti jätevesissä. Haluaisin että asiasta tehtäisiin tutkimus

Hajautettu biokaasun tuotanto

Meillä on Bio JJJJ oy niminen yhtiö joka on kehittänyt syöttöjärjestelmän kaikenlaisille orgaanisille aineille, kuten lanta ja nurmi. Syöttöjärjestelmällä voidaan syöttää tehokkaasti ja edullisesti syötteitä suoraan biokaaasureaktoriin. Nyt olemme rakentamassa tänne Utajärvelle maatila kokoluokan laitosta. JOS saamme rahoituksen kuntoon. Ajatuksemme on että näitä maatila koko luokan laitoksia on edullista rakentaa ja niistä syntyvä biokaasu kootaisiin mobiilisti yhteen suurempaan biokaasun jalostuslaitokseen. Täällä tapahtuisi kaasun puhdistus ja paineistus sekä tämä laitos tomisi Bioliikennekaasun jakelupisteenä. Tällöin saataisiin kaasun tuotanto kustannukset kuriin. Jonkinlainen osuuskunta voisi toimia ison laitoksen omistajana.

Lehtikaalin viljely

Voisiko lehtikaali olla hyvä viljelykasvi?