LAURA -Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi

Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi (LAURA) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lantalogistiikkaa kehittämällä, yrittäjyyttä ja toimivia yhteistyöverkostoja edistämällä sekä paikallista osaamista lisäämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä. Hankkeessa selvitetään urakoitsijavetoisten yhteistyöverkostojen perustamismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä lannan ravinteiden käytön suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa Pohjois-Pohjanmaan kotieläinvaltaisilla alueilla.

Maatalouden rakennemuutos aiheuttaa kotieläintuotannon yksiköiden koon kasvua ja tuotannon keskittymistä, joten lantaa muodostuu paikoin suhteellisen paljon peltohehtaaria kohti. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on alueita, joilla syntyvän lannan määrä on suuri peltopinta-alaan nähden, mikä voi aiheuttaa huuhtoutumisriskejä vesistöihin. Toisaalta on tehokkaan nurmiviljelyn alueita, joilla tapahtuu maan ravinnetilanteen köyhtymistä. Siten lannan levitysmenetelmiin ja ravinteiden käytön suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota entistä enemmän. Hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön. Niitä soveltamalla lannan ravinteet voidaan hyödyntää entistä tarkemmin, ja samalla tilat voivat parantaa peltomaiden kasvukuntoa, lisätä satotasoja ja kohottaa kannattavuutta.

Hankkeessa kuvataan ravinteiden käyttösuunnitelman laatimiseen tarvittavan paikkatietopohjaisen työkalun vaatimusmäärittelyt. Tärkeänä tavoitteena on myös käsikirjan laatiminen ravinnekierrätysverkostojen ja niitä suunnittelevien tahojen käyttöön. Käsikirja sisältää tärkeimmät verkoston toimintaan liittyvät edellytykset ja ohjeet.

Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja se toteutetaan 1.9.2016 - 31.8.2018. Kohderyhmänä ovat alueen maaseutuyritykset. Hankkeen toteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakunnan maaseutuyrittäjien kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. 

Uutisia ja tiedotteita LAURA-hankkeesta: 

MMM.fi: Kerääjäkasveja, kierrätyslannoitteita, yhdessä oppimista – ravinteiden kierrätys edistyy maaseutuohjelman tuella

Akraamo: Ravinnekierrätyksen mallintamisesta käytännön lantalogistiikan tehostamiseen

Akraamo: LAURA-hankkeen tuloksia kesältä 2017

Akraamo: Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.jpgELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.jpg

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kaija Karhunen             puh. 050 3174873   kaija.karhunen(at)oamk.fi

Lantalogistiikka2016_muokattu_Kaija (2).JPGKuva: Kaija Karhunen