Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (EMR) valtakunnallinen hankerekisteri

Hankerekisteristä voit selailla tietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitetuista kehittämishankkeista sekä yritystuista.

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämishankkeet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylläpitämästä hankerekisteristä löydät perustiedot ja loppuraportit maaseudun kehittämishankkeista sekä osasta investointihankkeita ohjelmakausilta 2000-2006 ja 2007-2013. Osa ohjelmakauden 2007-2013 hankkeista on edelleen käynnissä. Hankelista ei kuitenkaan ole täysin kattava. 

EAKR- ja ESR-projektit Suomessa

Rakennerahastotietopalvelusta voi hakea tietoa Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 toteutettavista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista.

Rakennerahastotietopalveluun on koottu tietoja Suomessa ohjelmakaudella 2007-2013 toteutettavista EAKR- ja ESR-projekteista. Osa ohjelmakauden hankkeista on edelleen käynnissä. Tietopalvelua ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriö.