OPPIMIS-JA PALVELUKESKUS  AKRAAMON TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterin nimi

Akraamon oppimis-ja palvelukeskuksen asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan koulutusosasto

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

KTKI-johtaja Tuomo Pesola

Kotkantie 1, 90101 Oulu

Puh.050 5970391

Sähköposti:tuomo.pesola(at)oamk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Akraamon uutiskirjeiden ja -tiedotteiden toimittamiseen. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Akraamon viestintää hoitaville henkilöille.

 

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite

 

Mistä tiedot kerätään

Akraamo kerää tiedot yhteistyökumppaneilta itseltään suoraan tai esim. yritysten julkisilta sivuilta. Oamkin henkilökunnan ja opiskelijoiden tiedot kerätään Oamkin sähköpostilistoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa.

 

Rekisterin suojausperiaatteet

Käytämme Oamkissa asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvallisuusmenettelyjä hallussamme olevien henkilötietojen suojaamiseksi. 

 

Tietojen tarkistaminen

Uutiskirjeiden ja -tiedotteiden vastaanottajalla on mahdollisuus tehdä tietojen poistopyyntö jokaisen viestin yhteydessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.