Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt on koottu Theseus-julkaisuarkistoon vuodesta 2010 alkaen.

Alla Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opinnäytetöitä.


Uusimpia opinnäytetöitä

Maatalousyrittäjien työhyvinvointia parantavan hankkeen merkitys ja kehittäminen

Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Varavoimaa Farmarille II -hankkeen kehityskohteita ja kerätä palautetta hankkeen asiakkailta. Opinnäytetyö…

Hevosen sykemittaus

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Timer Gps Europelle sekä Turkan Ratsurinne Ay:lle. Timer Gps halusi vastata kuluttajien tarpeeseen seurata…

Kädessä pidettävän vilja-analysaattorin hyödyllisyys ja käyttömahdollisuudet

Viljojen laadun analysointi on tärkeää, ja esimerkiksi ruokintaa suunniteltaessa on viljan rehuarvon oltava tarkasti tiedossa. Valkuaispitoisuus…

Maaperän luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitys säilörehunurmen viljelyssä turvemailla IV-viljelyvyöhykkeellä

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maan luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitystä säilörehunurmen satoon ja ravinnetalouteen…

Lypsykarjan laidunnus ja jaloittelu Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueella

Laiduntaminen on vähentynyt, pihattonavettojen, automaattilypsyn ja suurien karjakokojen myötä laiduntamisen järjestäminen on koettu hankalaksi…

Opinnäytetöitä aihealueittain

Kotieläintalous

Kotieläintalouteen liittyviä opinnäytetöitä.

Kasvintuotanto

Kasvinviljelyyn liittyviä opinnäytetöitä.

Energia

Energiaan liittyviä opinnäytetöitä.

Yrittäjyys

Yrittäjyyteen liittyviä opinnäytetöitä.

Ympäristö

Ympäristöön liittyviä opinnäytetöitä.

Theseus.fi - Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto

Voit tutustua Suomen ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin ja julkaisuihin Theseus-julkaisuarkiston kautta.