Pohjoinen Energiakartta

Pohjoinen Energiakartta Poeka-hanke oli Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat kattava selvityshanke, jonka toteuttivat yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa alueiden uusiutuvasta energiantuotannosta, mahdollisista uusista tuottajista ja uusiutuvilla korvattavissa olevista fossiilisista energiantuotantolaitoksista ja visualisoida ne paikkatietomenetelmin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää uusiutuvien energialähteiden aluetaloudelliset vaikutukset alueelle. Hankkeessa kerätty tuotantolaitosaineisto on visualisoitu alla olevassa karttaikkunassa.

Hankkeessa arvioitiin uusiutuvalla energialla korvattavissa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten alue- ja työllisyysvaikutukset alueittain. Arviointityön toteutus hankittiin asiantuntijatyönä Gaia Consulting Oy:ltä.
 
Pohjoinen Energiakartta Aluetalous -Raportti
 
Ohjeita kartan käyttöön:
* Voit lähentää ja loitontaa karttanäkymää hiiren rullalla tai ikkunan oikeasta reunasta löytyvän mittakaavasäätimen avulla.
* Kartan liikuttaminen onnistuu painamalla hiiren vasen painike tai rulla pohjaan ja liikuttamalla hiirtä.
* Karttatasot-painikkeen (vasen yläkulma) alta löydät ikkunassa näkyvien aineistojen nimet. Voit valita, mitä aineistoja kartalla näytetään.
* Laitoskohtaiset tiedot saat näkyville klikkaamalla hiirtä yksittäisen kohteen alareunassa ”piikin” kohdalla.
* Karttarajauksen alueella olevien laitosten tiedot saat näkyviin listana klikkaamalla kohdetiedot-painiketta. Laitokset on listattu välilehdille karttatasoittain.
* Voit käyttää vasemman ylänurkan hakutoimintoa paikannimien hakemiseen ja siirtymiseen haun mukaiseen sijaintiin.
* Tarkemmilla mittakaavatasoilla voit valita karttatasoista pohja-aineistoksi ortokuvat (ilmakuvat)
 

Laitostietojen päivitys-, korjaus-, lisäys- ja poistopyyntöjä voi lähettää osoitteeseen: toni.sankari(at)oamk.fi