ePooki

Oulun ammattikorkeakoulun ePookissa on Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-ja kehitystyön julkaisuja. Sieltä löydät myös luonnonvara-alan julkaisuja.

Tälle sivulle on koottu luonnonvara-alan uusimpia julkaisuja.

Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous

Lämsä Tiina, Suomela Raija 2018


Maatilan arki läpinäkyväksi

Järveläinen Titta, Järvi Matti (toim.) 2018


Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä.

Hyry Samuli, Kastikainen Jarmo, Vitikka Päivi  2018


Havaintoja ja menetelmiä pohjalaisen maaperän ja peltolohkojen kasvukunnon tuntemiseen.

Järveläinen Titta, Suomela Raija, Leppävuori Heikki, Pesola Tuomo (toim.) 2018


Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

Karhunen Kaija, Järveläinen Titta, Sankari Toni, Leppävuori Heikki 2018 


 Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona

Karhunen Kaija, Pellikainen Elsi 2018


Biotalous haastaa kehittämään maatilan suunnittelupalveluja

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Pesola Tuomo, Heikkinen Eljas, Repo Eeva-Liisa, Hujala Teppo, Takala Tuomo, Tikkanen Jukka, Kari Maarit, Viitala Esko 2018


Kansallispuistojen palvelut osana virkistyskokemusta

Hilli Anu, Jalokoski Suvi 2018


Kyläyhteisöt turvaamaan palveluita ja elinvoimaa maaseutualueille

Virkkula Outi, Aro Päivi, Karlström Jukka, Mikkonen Ilkka 2018


Aurinkoenergian hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa

Hilli Anu, Posio Mikko 2018


Hakkeen laatuun vaikuttavat tekijät

Putula Joel, Hilli Anu 2017


Maatilojen päätöstuki kehittämiskohteena BioPlanning-hankkeessa

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Takala Tuomo, Pesola Tuomo 2017


Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina

Vitikka Päivi, Laitinen Sirpa, Kianto Sirkku 2017


Aurinkoenergian hyödyntäminen puuhakkeen kuivaamisessa

Hilli Anu, Posio Mikko, Kylmänen Erkki, Åman Eemeli, Åman Kasper 2017


Yhteisöt ilmastodieetille

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna 2017


Hake pelletin korvaajana keskuslämmityskattilassa

Hilli Anu, Kylmänen Erkki, Härkönen Mikko, Uutela Teemu 2016


Tervasroson ja männynneulasruosteen levinneisyys puoliloiskasveilla Oulun kaupunkialueella

 Mikkilä, Juha 2016


Ekosysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaalla (EkoICT) -hanke: Loppuraportti

Kinnunen Johanna, Laurell Hanna 2015


Maaseudun uusiutuvan energian innovaatioympäristöt

Keränen Heikki, Ruokamo Irja, Karhu Laura 2015


Uusiutuvan energiantuotannon kehitys- ja koulutusympäristö kontissa

Kääriäinen Jouni 2015


Yhteisöpohjaiset aloitteet – katalysaattori kestävämpään yhteiskuntaan

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna, Haara Arto, Tikkanen Jukka 2014


Harjoittelun kehittämistä yhteistyössä työpaikkojen kanssa - tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen

Karhunen Kaija, Maunumäki Arja 2014


ICT:stä kilpailukykyä luontoyrittäjyyteen

Kinnunen Johanna, Laurell Hanna 2014


Kauran oljen, ruokohelven ja hakkeen sopivuus pelleteiksi

Hilli Anu, Pyy Jussi-Pekka, Imppola Ritva   2014


Matkailijoiden näkemykset Rukan alueen talousmetsien hoidosta

Hilli Anu, Hokajärvi Raili    2014


Biotaloudesta bisnestä – kokemuksia korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisestä koulutuksesta

Hirvonen Antti  2014


Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla

Sarja Tiina, Hilli Anu   2014 


 Lanta ja hyvät käytänteet 

Ventelä Sarita (toim.) 2014


Lannan vastaanottohalukkuus kasvinviljelytiloilla Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Ventälä Sarita, Koskimies Heikki, Kesti Juhani 2014


Luonnontuoteala Pohjois-Pohjanmaalla

Kinnunen Johanna 2013


Pohjois-Pohjanmaan luonnontuotealan nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Kinnunen Johanna  2013