Luonnonvara-alan tiedonlähteitä

ePookin julkaisuja

Oulun ammattikorkeakoulun ePookissa on Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-ja kehitystyön julkaisuja. Sieltä löydät myös luonnonvara-alan julkaisuja.

Opinnäytetöitä

Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyjä luonnonvara-alan opinnäytetöitä.

Hankkeiden tuloksia

Tuloksia ja julkaisuja niistä hankkeista, joissa Oamkin luonnonvara-ala on ollut mukana.

Tapahtumien koulutusmateriaalit

Täältä löytyy Oamkin luonnonvara-alan ja hankkeiden koulutustilaisuuksien materiaalia.

Luonnonvara-alan tiedonhakuopas (Oamkin kirjasto)

Oamkin kirjastosta löydät ajantasaiset opiskelua ja oppimista tukevat palvelut ja kokoelmat.

Muita julkaisuja