Biotalous Pohjois-Pohjanmaalla

"Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Ekosysteemipalveluja ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuudet. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti."   Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia (TEM 2014)

"Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti merkittävä maatalousmaakunta. Päätuotantosuuntia ovat naudanlihan- ja maidontuotanto, jonka lisäksi alueella on vahvaa siemenperunan viljelyä. Turkistuotanto on keskittynyt Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ja erityisesti Kalajoelle. Maakunnassa poronhoitoalueeseen kuuluu puolestaan Kiiminkijoen pohjoispuolinen alue. Maatalouden tuotantomäärien suhteelliset osuudet ovat Pohjois-Pohjanmaan päätuotantosuunnissa kasvaneet EU jäsenyyden aikana. Alueen yrittäjät ovat hieman nuorempia kuin maassa keskimäärin. Sukupolvenvaihdosikään tulevien yrittäjien määrä lähivuosina hieman nouseva. Tilojen keskipeltopinta-ala on kasvanut alueella nopeasti samoin kuin kotieläintilojen eläinmäärät. Erityisesti luomutilat ovat pinta-alaltaan valtakunnan suurimpia ja Pohjois-Pohjanmaa on hehtaareina mitattuna suurin luomumaakunta. Luomutilojen määrä on ollut kasvussa ja erityisesti luonnonmukaisen tuotannon viljelyala lisääntyy." Pohjois-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020