Videomateriaalia maaseudun arjesta

Agrologiopintoihin sisältyvällä Ammattitaidon syventäminen -opintojaksolla on työstetty videoita, joissa esitellään maatalouden arkea toimeksiantojen kautta. Videoiden suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon tilan toiveet ja opastus koskien tuotantokauden erilaisia perustoimenpiteitä esim. pelto-ja metsätöiden sekä eläintenhoidon osalta. Opiskelija tekee yhdessä tuottajan kanssa kuvausaikataulun. Kuvatusta materiaalista editoidaan keskimäärin 4 – 7 min. pituisia videoita, 2-3 kpl tilaa kohti. Kuvaukset ja videot voidaan, tilaajan niin halutessa, rakentaa myös esim. reportaasi-, sarja- ja dokumenttimuotoon.

Videoiden tarkoituksena ei ole toimia opetusvideoina vaan edustaa kunkin tuottajan arkea myönteisessä mielessä, mutta esittää selkeällä kuvakerronnalla myös se perin arkinen aherrus maatalouden parissa. Kaikki videot tulevat julkaistaviksi vasta kun tuottaja on tarkastanut loppuversion, kertonut mahdolliset korjausehdotukset ja antanut hyväksynnän julkaisemiselle. Tämän jälkeen video on internetissä vapaasti katsottavissa ja jaettavissa muille halutuille sivustoille.

Vuoden 2015 aikana videoita on tehty mm.

- erilaiset peltotyöt

- parsinavetan työt

- pihaton kuivittaminen ja lypsy

- poikiminen

- Päivä maalla –tapahtuma

- kanojen ulkoilu

- lampaiden paimennus

 

Videot löytyvät Akraamon YouTube -kanavalta tästä linkistä

Opintojakso Ammattitaidon syventäminen jatkuu vielä vuoden 2016 puolelle, joten opiskelija tulee lisäämään sivustolle videoita niiden valmistumisen mukaan.

Agrologiopiskelijalla on käytettävissään oma kuvaus-ja editointikalusto, myös audiovisuaalisenviestinnän ammattitutkinto sekä usean vuoden toimittaja- ja ohjaajakokemus televisiolle tehtävistä AV-tuotannoista.

 Opiskelijan yhteystiedot:

Sirkku Kianto

p. 050-363 8533

sirkku.kianto(a)gmail.com