Opiskelijat kylässä

Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n jäsen kylien ja Oamkin Luonnonvara-alan välillä on ollut tiivistä ja tuloksellista. Opintojaksoilla agrologiopiskelijat ovat toteuttaneet erilaisia projektimuotoisia toimeksiantoja useammalle Pohjois-Pohjanmaan kylälle.  Kylien viihtyvyys ja houkuttelevuus ovat olleet lähes poikkeuksetta kehittämistyön keskiössä. Ympäristö ja sen parantaminen ja tieto ovat varmaan olleet molemmille osapuolille parasta oppia. Eikä vähimpänä se kannustus, jonka nuoret ovat saaneet osaksensa, kun kyläläiset ovat houkutelleet heitä mukaan kylätoimintaan. Kylien edustajien suhtautuminen opiskelijoiden kehittämisehdotuksiin on ollut erinomaisen myönteistä. Kiitos siitä ilman muuta aktiivisille kylien edustajille. Jokainen meistä on voinut joskus olla nuori opiskelija ja nuorille halutaan antaa mahdollisuus oikeaan kehittämistyöhön. Kiitoksensa ansaitsevat myös opiskelijat, jotka ovat näyttäneet opinnoissaan kypsyyttään työskennellä joustavasti silloin, kun ”asiakkaillemme” sopii. Moni kyläaktiivi on kuitenkin vahvasti työelämässä ja tapaamiset ovat onnistuneet usein vain ilta-aikaan.