Oamk mukana Metsänoppimispolulla

Metsänoppimispolku on vuosittainen syyskuun alussa järjestettävä tapahtuma Oulun kaupungin koululaisille. Tapahtumalla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä. Metsänoppimispolku järjestettiin jo kuudettatoista kertaa Timosen luontokoulun lähimaastossa.

Tänäkin vuonna Metsänoppimispolulla lähes 600 viidennen ja kuudennen luokan oppilasta sai aimo annoksen metsä- ja luontotietoutta. Metsänoppimispolulla tutustuttiin muun muassa kasvupaikkoihin, metsän uudistamiseen ja mittaukseen, kanalintuihin ja kosteikoihin, marjoihin ja jokamiehen oikeuksiin.

Oamkin osuutena oli kertoa oppilaille metsien eri kasvupaikoista kasvien tunnistamisen kautta. Tarkoituksena oli tutustua metsiemme yleisimpiin kasvupaikkoihin eli kuivahkoon ja tuoreeseen kankaaseen. Oppilaiden tehtävänä oli kerätä kuivahkon ja tuoreen kankaan tyypillisiä lajeja (mustikka, puolukka, variksenmarja ja kerrossammal) matkan varrella lähtöpisteeltä rastille. Oppilailta kysyttiin, miten he tunnistivat löytämänsä kasvit ja mitä he osasivat kertoa kyseisistä kasveista. Kasveja tunnistettiin ja kuvailtiin hyvin.
Lisäksi rastilla oli kolme kasvia merkittynä punaisella nauhalla. Oppilaiden tehtävänä oli tunnistaa ja nimetä kyseiset kasvit 3 – 5 henkilön ryhmissä. Useimmilla ryhmillä ei ollut mitään ongelmia tunnistamisessa. Lisäksi oppilaille kerrottiin puhtaan ilman indikaattoreista, sillä puissa esiintyi hyvin runsaasti naavaa ja luppoa.
Oppilaat olivat hyvin mukana opetuksessa, pääasiallisesti innolla. Sääkin oli suosiollinen, vaikka hieman satoi vettä.

metsaoppimispolku1.jpg

Kuva 1. Ryhmä saapumassa rastille.

metsaoppimispolku2.jpg

 Kuva 2. Tietoutta puhtaan ilman indikaattoreista.

 Metsänoppimispolun toteuttivat yhteistyössä Timosenkosken Luontokoulu, Luke, Oulun Metsänhoitoyhdistys, Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan osasto, Oulun riistanhoitoyhdistys, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun 4h-yhdistys.