Maidontuotantotilan hoitoprosessien arviointi 

Nautakarjan hoito ja Nautakarjan ruokinta -opintojaksoilla on toteutettu opiskelijaprojekteina maidontuotantotilan hoitoprosessien arviointia. Opiskelijaryhmät ovat yhdessä maidontuottajien kanssa tarkastelleet yrityksen keskeisiä hoitokäytäntöjä liittyen lypsylehmien ruokintaan, terveyteen ja hyvinvointiin, lypsyyn ja maidon laatuun, vasikoiden ja hiehojen hoitoon ja ruokintaan sekä umpilehmiin ja poikimiseen. Projektin tuloksena opiskelijat ovat kuvanneet raporttiin yrityksen hoitokäytännöt sekä esittäneet kehittämisehdotuksia hoitoprosessien tehostamiseksi.