Metsien nykytilankartoitus ja hoitosuunnitelma Metsätalouden projekti –opintojaksolla

Metsätalouden projekti-opintojaksoilla on toteutettu opiskelijaprojekteina metsätilan kuviokohtaisten tietojen päivitystä ja metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelua. Opiskelijaryhmät ovat mitanneet keskeisimmät metsikkötunnukset ja suunnitelleet metsikkökuviokohtaiset toimenpiteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle toimeksiantajan metsänhoidon tavoitteiden mukaisesti. Projektin tuloksena opiskelijat ovat kuvanneet raporttiin metsän hoito- ja hakkuutarpeet sekä esittäneet vaihtoehtoisia käsittelytapoja. Toimeksiantajina ovat toimineet, yritykset, yksityiset henkilöt sekä kunnat ja kaupungit. Projekteissa on tehty yhteistyötä Metsänhoitoyhdistysten ja Metsäkeskuksen kanssa.