Kylä on kyllä! Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2015-2020

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on julkaissut neljännen kyläohjelmansa "Kylä on kyllä!". Kyläohjelmassa käsitellään kylien toimintaa, yhteisöllisyyttä sekä kylätoiminnan kehittämistä ja sen on tarkoitus jatkaa edellisen kyläohjelman "Kaikkien kylässä" esiin tuomia hyviä tavoitteita. Kyläohjelman vuosille 2015-2020 ovat toteuttaneet Oamkin Luonnonvara-alan opiskelijat Salla Joentakanen ja Meeri Jokela opinnäytetyönään. Kyläohjelma on erinomainen esimerkki Pohjois-Pohjanmaan monimuotoisten kylien ja Oamkin Luonnonvara-alan yhteistyöstä. 

Kylä on kyllä! Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2015-2020

Opinnäytetyö: Joentakanen, S. & Jokela, M. 2015. Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelman päivitys vuosille 2015-2020