Järven tilan ja kunnostustoiminnan arviointia yhteistyössä kyläläisten kanssa


Luonnonvara-alan Ympäristöprojektissa on toteutettu useita yhteistyöprojekteja paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Kohteena on ollut kylälle tai alueelle tärkeä järvi; sen tila, mahdolliset kunnostustoimenpiteet ja kunnostuksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelijatyönä on mm. tehty yhteenvetoa järven veden laadun seurannasta, arvioitu sisäiseen ja ulkoiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoitettu järven kunnostushistoriaa. Selvitystyön tuloksista ja järven tulevaisuudesta on keskusteltu yhteisessä, opiskelijoiden järjestämässä yleisötilaisuudessa. Hankkeen lopuksi on laadittu kyläläisille kattava raportti, jota he ovat voineet hyödyntää esimerkiksi hakiessaan rahoitusta järven kunnostukseen. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Mankilan kyläseura (2014), Juopulin kyläyhdistys (2015) ja Loukkojärven Nuottaajat (2016).