Referenssit

Oamk mukana Metsänoppimispolulla


Metsänoppimispolku on vuosittainen syyskuun alussa järjestettävä tapahtuma Oulun kaupungin koululaisille. Tapahtumalla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä. Metsänoppimispolku järjestettiin jo kuudettatoista kertaa Timosen luontokoulun lähimaastossa.

Tänäkin vuonna Metsänoppimispolulla lähes 600 viidennen ja kuudennen luokan oppilasta sai aimo annoksen metsä- ja luontotietoutta.  Metsänoppimispolulla tutustuttiin muun muassa kasvupaikkoihin, metsän uudistamiseen ja mittaukseen, kanalintuihin ja kosteikoihin, marjoihin ja jokamiehen oikeuksiin. Lue lisää...

Opiskelijat kylässä

Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n jäsen kylien ja Oamkin Luonnonvara-alan välillä on ollut tiivistä ja tuloksellista. Opintojaksoilla agrologiopiskelijat ovat toteuttaneet erilaisia projektimuotoisia toimeksiantoja useammalle Pohjois-Pohjanmaan kylälle. Lue lisää

Järven tilan ja kunnostustoiminnan arviointia yhteistyössä kyläläisten kanssa

Luonnonvara-alan Ympäristöprojektissa on toteutettu useita yhteistyöprojekteja paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Kohteena on ollut kylälle tai alueelle tärkeä järvi; sen tila, mahdolliset kunnostustoimenpiteet ja kunnostuksen rahoitusmahdollisuudet. Lue lisää...

Havaintoja karitsoiden nivelongelmista

Havaintoja karitsoiden nivelongelmista -opas syntyi agrologiopiskelijoiden työn tuloksena Pieneläimet -opintojaksolla ja on erinomainen esimerkki siitä, miten pienilläkin opiskelijoiden projektitöillä voidaan tuottaa tietoa, tuotteita tai palveluita maaseutuyritysten hyödyksi... Lue lisää

Nautakarjan hoitoprosessien arviointi ja kehittäminen

Nautakarjan hoito ja Nautakarjan ruokinta -opintojaksoilla on toteutettu opiskelijaprojekteina lypsykarjan hoitoprosessien tarkastelua ja arviointia. Lue lisää

Videomateriaalia maaseudun arjesta

Agrologiopintoihin sisältyvällä Ammattitaidon syventäminen -opintojaksolla on työstetty videoita, joissa esitellään maatalouden arkea toimeksiantojen kautta. Videoiden tarkoituksena ei ole toimia opetusvideoina vaan edustaa kunkin tuottajan arkea myönteisessä mielessä, mutta esittää selkeällä kuvakerronnalla myös se perin arkinen aherrus maatalouden parissa. Lue lisää

Kylä on kyllä! Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2015-2020

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on julkaissut neljännen kyläohjelmansa "Kylä on kyllä!". Kyläohjelmassa käsitellään kylien toimintaa, yhteisöllisyyttä sekä kylätoiminnan kehittämistä ja sen on tarkoitus jatkaa edellisen kyläohjelman "Kaikkien kylässä" esiin tuomia hyviä tavoitteita. Kyläohjelman vuosille 2015-2020 ovat toteuttaneet Oamkin Luonnonvara-alan opiskelijat... Lue lisää

Metsien nykytilankartoitus ja hoitosuunnitelma Metsätalouden projekti –opintojaksolla

Metsätalouden projekti-opintojaksoilla on toteutettu opiskelijaprojekteina metsätilan kuviokohtaisten tietojen päivitystä ja metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelua. Opiskelijaryhmät ovat mitanneet... Lue lisää