Suomen ympäristökeskus SYKE

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Oulun toimipaikan tutkimus painottuu sisävesien tilan seurantaan, valuma-alueiden hoitoon ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä virtavesiluonnon monimuotoisuuden tutkimiseen, yleisten biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämiseen ja kestävään energiatalouteen.
Kunta:
Www-sivut: http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Toimipaikat/Oulun_toimipaikka(2665)
Yhteystiedot: Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto Puh. 0295 251 000 (vaihde) Asiakkuuspäällikkö Raimo Ihme