Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.
Kunta:
Www-sivut: https://www.luke.fi/
Yhteystiedot: Pohjois-Suomi asiakasvastaava Virpi Alenius puh. 029 532 4529,