Palveluntarjoajia alueella

CEE

CEE on innovaatiokeskus, jonka tehtävänä on luoda ympäristö- ja energia-alan sekä cleantechin innovaatioista liiketoimintaa

Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Metsäkeskus

Metsäkeskus edistää Suomen metsäalan kilpailuetua ja kestävyyttä. Toteutamme tehtäväämme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja koko yhteiskunnan kanssa. Tavoitteenamme on olla metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Ennakoimme uusia tarpeita ja etsimme niihin ratkaisuja.

MTK-Pohjois-Suomi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille.

Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on moni­alainen ammattiopisto, joka kouluttaa osaavia ammattilaisia tyomarkkinoille.

Pohjois-Pohjanmaan kylät

Tehtävämme on edistää Pohjois-Pohjanmaan kylätoimintaa sekä toimia alueellisena tiedotus- ja yhteyskanavana. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja kylien kanssa - tärkeä tavoitteemme on rakentaa kestävä kanava kylä- ja kuntapäättäjien välille.

ProAgria Oulu

ProAgria Oulu tarjoaa asiantuntijapalveluja maatilan ja maaseutuyrityksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Suomen ympäristökeskus SYKE

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Oulun toimipaikan tutkimus painottuu sisävesien tilan seurantaan, valuma-alueiden hoitoon ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä virtavesiluonnon monimuotoisuuden tutkimiseen, yleisten biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämiseen ja kestävään energiatalouteen.