Tutkintoon johtava koulutus, agrologi (AMK)

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella agrologiksi maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa. 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja yrittäjiä Pohjois-Suomen maaseudun tarpeisiin. Koulutuksen perustana on oppimisnäkemys, joka korostaa opiskelijan itseohjautuvuutta ja toisaalta ryhmässä toimimisen taitoja. Opiskelu pohjautuu ongelmalähtöiseen työtapaan, ja erilaiset projektit ja oppimistehtävät ovat olennainen osa opiskelua. 

Tutkinto-ohjelmaan haku on keväällä yhteisvalinnassa ja koulutus kestää 4 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Monimuotoryhmällä sisäänotto on joka toinen vuosi (seuraava keväällä 2018).

 

Tietoa koulutuksesta ja hakemisesta löytyy Oamkin sivuilta.

Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus (Master-tutkinnot)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutusohjelmat on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta.

Opintojen laajuus on alasta riippuen 60–90 opintopistettä, ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena. Tutkinnon suoritusaika on 1–3 vuotta.

 

Tarkempaa tietoa Oamkin sivuilta.