Täältä löydät valmiit toimeksiannot opinnäytetöihin tai projektiopintoihin. Sivusto päivittyy sitä mukaan kun uusia toimeksiantoja saadaan. 

Toimeksiantaja voit tarjota aiheita yhteydenottolomakkeen kautta

Opiskelijat voivat ehdottaa esimerkiksi harjoittelupaikoilta tai omasta kiinnostuksesta kumpuvia aiheita opettajille tai opinnäytetyövastaavalle. 

Opinnäytetyön aiheita

Tarjolla opinnäytetyön aihe: Marjojen osmoottinen kuivaus

Marjojen osmoottinen kuivaus tehdään liottamalla eri tavoin esikäsiteltyjä marjoja vahvassa sokeriliuoksessa, jonka ansiosta marjoissa oleva neste pyrkii siirtymään osmoosin periaatteen mukaisesti laihemmasta liuoksesta väkevämpään liuokseen. Liotuksen jälkeen marjat siivilöidään ja kuivataan normaalikuivurissa.

Tehtävä sisältää laboratoriokokeita ja testejä erilaisista esikäsittelyistä ja erilaisissa sokeriliuoksissa liottamisesta. Edellyttää kohtalaisen hyvää englanninkielen taitoa, koska menetelmän kehittäminen vaatii ulkomaiseen kirjallisuuteen tutustumista. Tavoitteena on saada reseptejä eri marjojen kuivaukseen (esim. karpalo, puolukka, pihlajanmarja, viinimarjat).

Opinnäytetyöntekijälle on mahdollista maksaa palkkio työn tekemisestä. Työ voi alkaa lähiaikoina sopimuksen mukaan.

Jaana Väisänen

Oamk/Ouas Natural Resources
phone +358 40 6317154
https://tki.centria.fi/project/morenpbiz/7479/7479/7479
https://virtaaluonnosta.wordpress.com

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT: Kyläohjelman päivitys

Hei,

Oletko kiinnostunut toimeksiannosta, jossa päivitetään Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma? Työssä tulisi selvittää myös se miten nuoret saataisiin mukaan kylien kehittämiseen. Lisäksi toiveena on laskea kylissä tehtävän vapaaehtoistyön määrää ja arvoa.  Työhön tarvittaisiin ainakin pari opinnäytetyöntekijää. Linkin takana on nykyinen ohjelma:

https://www.ppkylat.fi/uusi-kylaohjelma-2015-2020/

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!
Matti Järvi  tai Paula Syri

TARJOLLA “GREEN CAMPUS” -OPINNÄYTETYÖAIHE KAHDELLE AMK-OPISKELIJALLE

Oamkissa on tehty kestävän kehityksen työtä vuodesta 2000 lähtien. Kolmivuotiset toimenpideohjelmat suuntaavat kestävän kehityksen toimintaa, tavoitteita ja seurantaa. Pääpaino on ollut kampusarjen kehittämisessä, konkreettisessa tekemisessä. Vuoden 2020 aikana oamkilaiset sijoittuvat kahdelle kampukselle, Linnanmaalle ja Kontinkankaalle. Kestävän kehityksen yhteistyö Oulun yliopiston (OY) kanssa on käynnistynyt ja tahtotila yhteisen kestävän kehityksen toimenpideohjelman laatimiseksi on tunnistettu.
Oamkin johto on linjannut (06/2019), että kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet, seuranta ja mittarit määritellään yhteistoiminnallisesti. Ohjelman laadintaprosessi tulee olla ketään syrjimätön ja osallistava. Työ kiinnitetään Agenda 2030 tavoitteisiin.
 
OPINNÄYTETYÖN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ JA TOTEUTUS

Kehittämistehtävä: Oamkilaisten näkemykset “Green campus” -toimintaohjelman painopisteistä ja tavoitteista Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla 1.1.2021->
  • Työ toteutetaan kyselytutkimuksena ja mahdollisesti työpajoina
  • Työ toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ympäristökoordinaattorin ja mahdollisesti kahden yliopisto-opiskelijan kanssa
Aikataulu: Työn käynnistäminen ja suunnittelu 12/2019-2/2020, Kohderyhmien osallistaminen ja työpajat kevät 2020, Tulokset syksy 2020. Työlle on tutkimuslupa.
 
Yhteyshenkilö: Outi Virkkula, Luonnonvara-ala, outi.virkkula(at)oamk.fi, 050 317 4881.
Mikäli aihe ja tehtävänanto kiinnostavat, ota yhteyttä 30.11.2019 mennessä.


Projektiopintojen aiheita

Kotimaisten hyönteistuotantoketjujen taloustarkastelu