Kehitä maatilasi tai yrityksesi toimintaa opinnäytetyöllä

Opinnäytetyö avaa tilaisuuden uusien toimintamallien tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen tai ongelmien ratkaisuun. Agrologitutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on tutkimuksellinen tai toiminnallinen kehittämistehtävä. Opiskelija soveltaa tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksensa kautta saatua tietoa käytäntöön. Opiskelija käyttää uusinta tietouttaan mm. yrityksen tuotantoprosessien parantamiseksi tai uusien tuotteiden, palveluiden tai menetelmien aikaansaamiseksi tai olemassa olevien parantamiseksi.

Lopputuotoksena on esimerkiksi

  • alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen
  • tuotanto- tai palveluprosessin kehittämissuunnitelma
  • liiketoimintasuunnitelma
  • opas
  • tapahtuman järjestäminen.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa opinnäytetyö liittyy usein opiskelijan oman organisaation toiminnan kehittämiseen.

Esimerkkejä uusimmista tehdyistä opinnäytetöistä.

Opinnäytetyöt ovat yleensä maksullisia. Korvauksesta sovitaan  opiskelijan ja työn tilaajan välisellä kirjallisella sopimuksella.

Opinnäytetöistä lisätietoa saat ottamalla yhteyden sähköpostilla akraamo(at)akraamo.fi tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.