Ajankohtaisia opiskelijaprojekteja

Keväällä 2017 on tarjonnassa seuraavia opintojaksolla toteutettavia palveluita

Palveluiden linkeistä löydät tarkemmat kuvaukset palvelusta.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella niin voimme neuvotella tarkemmin palvelun toteutuksesta. 

Ruotsin kielen käännöksiä

Teemme pienimuotoisia yrityksen viestintään liittyviä käännöstöitä (esim. esite) sekä tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä, joista teemme tarvittaessa suomenkielisen tiivistelmän.

Ympäristö- ja laatujohtaminen

Haluatko parantaa luonnonvara-alalla toimivan yrityksesi ympäristöasioiden hallintaa? Ympäristö- ja laatujohtamisen työkalujen, kuten ympäristökatselmuksen, ympäristöohjelman ja ympäristöjärjestelmän auditoinnin avulla voidaan selvittää yrityksen ympäristöasioiden hoitamisen nykytila ja suunnitella tuotanto- ja palvelutoimintaa laatu-, terveellisyys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Lammas- tai sikatilan hoitoprosessien kehittäminen

Pieneläimet –opintojaksolla voimme pienissä opiskelijaryhmissä tulla tutustumaan, kuvaamaan ja arvioimaan yrityksesi eläinten hoitoon liittyviä tuotantoprosesseja. Tällaisia tuotantoprosesseja voivat olla esimerkiksi lampaiden tai sikojen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokintaan tai lisääntymiseen liittyvät hoitokäytännöt.

Koiran ruokinta- ja liikuntasuunnitelma

Pieneläimet –opintojaksolla voimme opiskelijaprojekteina laatia koirallesi sen yksilöllisten tarpeiden mukaisen ruokintasuunnitelman ja ruokinnan toteutusehdotuksen tai suunnitelman koirasi lihaskunnon ja lihashuollon tehostamiseksi.

Ympäristöprojekti

Yleisö- tai keskustelutilaisuuden järjestäminen erilaisille ympäristösuunnitteluhankkeille (esim. tietty projekti, kylän kehittäminen tms.) osallistavan suunnitteluin keinoin. Palveluun kuuluu tarvittavan tiedote- ja viestintämateriaalin laatiminen sekä loppuraportti yleisötilaisuuden toteutuksesta, siellä kerätystä palautteesta ja kehittämisehdotukset jatkotoimenpiteistä. 

Markkinoinnin suunnittelu

Suunnittelemme opiskelijoiden kanssa maaseutuyritysten markkinointia. Kartoitamme asiakaskunnan ja kohderyhmän. Teemme markkinointisuunnitelman ...

Yrityksen kehittäminen

Opintojaksolla laaditaan lyhyenkö yrityksen kehittämissuunnitelma. Noudatetaan pääosin liiketoimintasuunnittelun mallia. Lisäksi kehittämissuunnitelmasta laaditaan toiminnan kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat laskelmat. Em. laskelmia ovat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Yrityksen kehittäminen voi olla myös pienehkö omistajan vaihdokseen liittyvä tehtävä, jossa arvioidaan nykyinen toiminta ja annetaan ehdotelmia prosessin eteenpäin viemiseen.

 

Eikö näistä palveluista löytynyt sopivaa?  

Toteutamme mielellämme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn palvelun. Opiskelijamme voivat syventää ammattitaitoaan monilla erilaisilla työelämä- tai hankelähtöisillä projekteilla.

Jätä palvelupyyntö tai ota yhteyttä sähköpostitse akraamo(at)akraamo.fi.

 

Oamkin muita palveluita

Oulun ammattikorkeakoululta löytyy myös muita palveluita, josta löytyy tietoa ammattikorkeakoulun sivuilta