Yritysten vajaakäyttöiset materiaali- ja energiaresurssit tehokkaaseen käyttöön

Oamk käynnistää hankkeen kiertotalouden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla (NOISS) -hanke toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Hanke alkaa vuoden 2017 alussa, ja sen tavoitteena on edistää yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokasta käyttöä. Yrityksiä kannustetaan tuomaan esiin ne materiaali- ja energiaresurssit, jotka ovat muiden yritysten käytettävissä sekä yritysten omat mahdollisuudet hyödyntää toisten yritysten resursseja. Resurssitiedot kootaan valtakunnalliseen SYNERGIe-tietokantaan yritysten hyödynnettäviksi.

Hankkeessa edistetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia saattamalla yrityksiä yhteen, tekemällä demonstraatioita ja käytännön kokeiluja lupaaville uusille tuotteille ja tuoteprosesseille, luomalla uusia liiketoimintamalleja, edistämällä kaupallistamista ja yritysten kansainvälisiä valmiuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään aiemmissa hankkeissa esiin nousseissa, liiketoimintapotentiaalia sisältävissä resrusseissa ja aiheissa kuten esimerkiksi jätevedet ja biokaasulaitosten lietteet, elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja muut biojätteet ja näihin liittyvä ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä tuhkan, rakennusjätteen ja hukkalämmön hyödyntäminen. Hankkeessa myös haetaan kokonaan uusia mahdollisuuksia kartoittamalla maakunnan materiaali- ja energiavirtoja laajasti ja aktivoimalla yrityksiä alueellisissa työpajoissa. Esiin nouseville kiertotalouden aloitteille tehdään liiketoimintapotentiaalin arviointi, ja lupaavimmille aloitteille tehdään niiden edistämissuunnitelmat.

Lisätietoja: Tuomo Pesola, tuomo.pesola(at)oamk.fi, 050 597 0391 ja Sanna Moilanen, sanna.moilanen(at)oamk.fi, 050 572 2404.

Arkisto

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa - webinaarit 2020

BioKaMa -hanke järjestää kolme biokaasuaiheista webinaaria lokakuussa 2020. Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa biokaasun…

Uudet agrologi yamk -opiskelijat aloittivat opintonsa Luovalla

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan uudet agrologi yamk -tutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa elokuussa 2020. Ylempi…

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden…

Metsä- ja luonnonvarayrittäjille suunnattu omistajanvaihdos koulutussarja

Bioliito- ja HYMYT-hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Metsäkeskus järjestävät yhdessä metsä- ja luonnonvarayrittäjille…

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta