Yritysten vajaakäyttöiset materiaali- ja energiaresurssit tehokkaaseen käyttöön

Oamk käynnistää hankkeen kiertotalouden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla (NOISS) -hanke toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Hanke alkaa vuoden 2017 alussa, ja sen tavoitteena on edistää yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokasta käyttöä. Yrityksiä kannustetaan tuomaan esiin ne materiaali- ja energiaresurssit, jotka ovat muiden yritysten käytettävissä sekä yritysten omat mahdollisuudet hyödyntää toisten yritysten resursseja. Resurssitiedot kootaan valtakunnalliseen SYNERGIe-tietokantaan yritysten hyödynnettäviksi.

Hankkeessa edistetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia saattamalla yrityksiä yhteen, tekemällä demonstraatioita ja käytännön kokeiluja lupaaville uusille tuotteille ja tuoteprosesseille, luomalla uusia liiketoimintamalleja, edistämällä kaupallistamista ja yritysten kansainvälisiä valmiuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään aiemmissa hankkeissa esiin nousseissa, liiketoimintapotentiaalia sisältävissä resrusseissa ja aiheissa kuten esimerkiksi jätevedet ja biokaasulaitosten lietteet, elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja muut biojätteet ja näihin liittyvä ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä tuhkan, rakennusjätteen ja hukkalämmön hyödyntäminen. Hankkeessa myös haetaan kokonaan uusia mahdollisuuksia kartoittamalla maakunnan materiaali- ja energiavirtoja laajasti ja aktivoimalla yrityksiä alueellisissa työpajoissa. Esiin nouseville kiertotalouden aloitteille tehdään liiketoimintapotentiaalin arviointi, ja lupaavimmille aloitteille tehdään niiden edistämissuunnitelmat.

Lisätietoja: Tuomo Pesola, tuomo.pesola(at)oamk.fi, 050 597 0391 ja Sanna Moilanen, sanna.moilanen(at)oamk.fi, 050 572 2404.

Arkisto

Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna…

Turvetuottajan tulevaisuuden suunnitelma -koulutuspäivät keväällä 2020

Bioliito hankkeen koulutukset ovat alkaneet! Tule kehittämään liiketaloustaitojasi ja oppimaan metsän tuottavuuteen…

”Tämä on helppoa, meillä näitä tehdään jo” – keskustelua ilmastolupauksista ja maakunnallisesta ilmastotyöstä

Ilmastonmuutos on kaikkien yhteinen asia. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tehdään erilaisia valintoja ja tekoja ilmastonmuutoksen…

Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan…

Suomalaiset koirat ja kissat syövät paljon nautaa – ilmastoystävällisemmät hyönteiset kiinnostavat lemmikkien rehun valmistajia

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Tiina Korva ja Maria Satokaski haastattelivat 19 suomalaista lemmikkieläinrehualan…

Pohjoisen elintarvikeyritykset mukana suurilla kuluttajamessuilla Saksassa

Pohjoisen elintarvikeyritykset pyrkivät Saksan markkinoille. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuulla on ensimmäistä kertaa…

Luonnonvara-alalla voima kumpuaa yhteistyöstä

Luonnonvara-ala toimii elämän ytimessä. Se takaa kaikkien perustarpeet ja uudistuu jatkuvasti ympäristön muutosten myötä.…

Urbaani ruokatehdas tuottaa vihanneksia ja kalaa

Hollannin Eindhovenissa, Phillipsin vanhassa tehtaassa tuotetaan vihanneksia ja kalaa vesiviljelyn ja kalankasvatuksen…

Kuoreen elintarvikekäyttö kiinnostaa

”Kotimaiset kalalajit tarjoavat ravitsemuksellisesti ja ympäristön kannalta erinomaisen vaihtoehdon raaka-aineena, sillä ne ovat…

Agrologiopintoihin avoimen amkin kautta

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella maaseutuelinkeinojen opintoja pohjakoulutuksestasi riippumatta. Opiskelet samoja…