Yhteistyöllä luodaan maaseudulle tulevaisuus

Tervetuloa Maaseudulla on tulevaisuus -seminaariin ma 3.10.2016 klo 10–16 Reisjärvelle Kangaskylän Pitokartanoon (Lehtorannantie 11, Kangaskylä).


Maaseudulla menestytään yhteistyöllä. Alueeltamme löytyy useita esimerkkejä maatalousyrittäjien yhteistyöstä (konerenkaat, yhteisnavetat, yhteisyritykset), maaseutuyritysten ja yrittäjien sekä yhteisöjen välisistä yhteistyöstä sekä erilaisten organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Yhteistyöhön kannustavat muun muassa laaja-alaiset suunnittelutarpeet, riskien hallinta, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä yrittäjyydessä osaaminen, työnjako ja olennaiseen keskittymisen tarve.


Maaseudulla on tulevaisuus – seminaari kokoaa yhteen yhteistyöstä kiinnostuneet maatalous- ja maaseutuyrittäjät, maaseudulla toimivat organisaatiot ja yhteisöt sekä viranomaiset ja rahoittajat. Aamupäivän yhteisessä osuudessa keskitytään maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden näkymiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ovat vuorossa työpajatyyppiset teemalliset tuokiot, joihin osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaan. Teemapajoissa aiheina ovat mm. verkostoitumisen ja paikallisten kunnostajien merkitys vesienhoidossa (esimerkkinä Kotijoki – hanke), pelto-osuuskunnat, yhteistyön kemiat, jaksaminen ja hyvinvointi.


Tilaisuus on osoitus neljässä maakunnassa toimivien viiden hankkeen yhteistyön voimasta sekä samalla Viskuri-hankkeen käynnistysseminaari. ProAgria Keski-Pohjanmaan hallinnoima Viskuri-hanke avittaa yrittäjälähtöiseen yhteistyöhön tavoitteena uusien yhteistyötapojen, uusien yhteistyökumppanuuksien ja uusien yhteisyrittäjyysmuotojen selvittäminen ja käytäntöön siirtäminen. Mallia haetaan jo toimivista suomalaisista ja kansainvälisistä yhteistyömuodoista. VYYHTI II –, Vielä virtaa II – sekä Kolmen Vyyhti – hankkeet tukevat paikallisten kunnostajien vesistön- ja ympäristönhoitoa. LAURA -hankkeen tavoitteena puolestaan on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön.


Lisätietoja ProAgria Keski-Pohjanmaa / Viskuri-hanke, Liisa Koskela, puhelin 050 512 0615, liisa.koskela(at)proagria.fi ProAgria Oulu / Vyyhti II – hanke, Riina Rahkila, p. 045 6578 717, riina.rahkila(at)proagria.fi ProAgria Keski-Pohjanmaa / Kolmen Vyyhti – hanke, Eero Hakala, p. 0400 162 445, eero.hakala(at)proagria.fi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry/Kolmen Vyyhti-hanke, Satu Järvenpää p. 044 777 8839, satu.jarvenpaa(at)vesiensuojelu.fi Oulun ammattikorkeakoulu / LAURA – hanke, Kaija Karhunen, p. 050 317 4873, kaija.karhunen(at)oamk.fi Ylivieskan kaupunki / Vielä virtaa II – hanke, Laura Liuska, p. 044 4294 235, laura.liuska(at)ylivieska.fi


Taustavaikuttajat: Kiljanjärven kyläyhdistys, Reisjärven kalastuskunta, Reisjärven Kangaskylän maaseutuseura sekä Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Reisjärven kunta, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus.


Esimerkki yhteistyön voimasta: Kiljanjärven kyläyhdistyksen ja Kangaskylän maaseutuseuran yhteinen Kotijoki-hanke tarttui Norssin ja Kangaspäänjärven sekä Kiljanjärven vedenlaadun parantamiseen. Molempia kyliä yhdistää Kotijoki, joka kuljettaa kiintoainesta yläjuoksun järvistä alajuoksun vesistöihin. Kyläläiset tarttuivat toimeen ja yhteistyön tuloksena valuma-alueelle perustetaan kosteikoita, järvien kunnostuskalastus on aloitettu ja virkistyspaikkoja kunnostettu. Lisäksi Kotijokeen on tehty selvitys purkautumiskykyä heikentävistä ja peltojen vettymistä aiheuttavista seikoista. Hanke on erinomainen esimerkki monitavoitteisesta yhteistyöhankkeesta, jonka tiimoilta kyläläisten kanssa yhteistyötä ovat tehneet Reisjärven kunta, Vattenfall, ProAgria Keski-Pohjanmaa, ProAgria Oulu / VYYHTI -hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus ja paikallinen kalastuskunta. Toimenpiteillä vaikutetaan Kalajoen vesistön yläosan vesien laatuun, tulvasuojeluun sekä kalatalouteen. 

Lisätietoja Pekka Sorola (p. 044 5442 316) ja Juha Kumpumäki (p. 040 7181 840).

Arkisto

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa - webinaarit 2020

BioKaMa -hanke järjestää kolme biokaasuaiheista webinaaria lokakuussa 2020. Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa biokaasun…

Uudet agrologi yamk -opiskelijat aloittivat opintonsa Luovalla

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan uudet agrologi yamk -tutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa elokuussa 2020. Ylempi…

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden…

Metsä- ja luonnonvarayrittäjille suunnattu omistajanvaihdos koulutussarja

Bioliito- ja HYMYT-hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Metsäkeskus järjestävät yhdessä metsä- ja luonnonvarayrittäjille…

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta