Resurssien viisaampaa käyttöä maaseutuyrityksille

Oamkin koordinoimana käynnistyi alkusyksystä yhteishanke: BioPlanning, Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma. Kumppaneina hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Metsäkeskus. Lisäksi maatalousneuvonnan kenttäosaamista tullaan hankkimaan ostopalvelujen kautta.

Oamkin luonnonvara-alan osastoa luotsaava Tuomo Pesola  perustelee hanketta: "Hankaluutena maatilan suunnittelussa on, että pellolla ja metsässä tapahtuvaa tuotantoa on edistetty eri organisaatioissa. Kokonaiskuvan hämärtyminen johtaa resurssien tehottomaan hyödyntämiseen, jolloin liiketoiminta ei ole niin kannattavaa, kuin se voisi olla."

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja nostaa yrittäjien tietoisuutta maaseudun biotalousresurssien viisaasta käytöstä ja parantaa näin toiminnan kannattavuutta. Resursseihin lukeutuu myös toimintaympäristö, jonka  huomioiminen on ensiarvoista. Toiminta ei välttämättä ole kannattavaa ilman kumppaneita ja joitakin palveluita on mahdoton tuottaa tuntematta naapurin tilannetta. Kerätyn aineiston pohjalta rakennetaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä kokonaisvaltaisen suunnittelun malli tukemaan suunnittelumenetelmien kehittämistä. Kaikki biotalousresurssit – maatalous, metsätalous, energia – kannattaa ottaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön.

Hankkeessa tullaan haastattelemaan maa-  ja metsätalousyrittäjiä käytännön kehittämistoimiin ja -tarpeisiin liittyen. Samalla arvioidaan neuvontapalveluiden kehitystarvetta ja soveltuvuutta. Työpajoissa ideoidaan yhdessä yrittäjien kanssa uudenlaista,  yritysten palvelutarpeet huomioivaa lähestymistapaa. Lopulta tuotetaan malli resursseja viisaasti hyödyntävästä suunnittelusta.

"Hankkeen toimenpiteet käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuodesta 2017. Tämän hankkeen lopputuotos, malli, valmistuu vuoden lopussa. Tämän pohjalta voidaan tulevaisuudessa lähteä kehittämään uusia menetelmiä yrittäjien tueksi", kertoo hankkeen asiantuntijoiden työtä koordinoiva Raili Hokajärvi.

Lisätietoa BioPlanning, Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma -hankkeesta: Raili Hokajärvi, raili.hokajarvi(at)oamk.fi, Puh. 050 5570612

Arkisto

Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna…

Turvetuottajan tulevaisuuden suunnitelma -koulutuspäivät keväällä 2020

Bioliito hankkeen koulutukset ovat alkaneet! Tule kehittämään liiketaloustaitojasi ja oppimaan metsän tuottavuuteen…

”Tämä on helppoa, meillä näitä tehdään jo” – keskustelua ilmastolupauksista ja maakunnallisesta ilmastotyöstä

Ilmastonmuutos on kaikkien yhteinen asia. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tehdään erilaisia valintoja ja tekoja ilmastonmuutoksen…

Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan…

Suomalaiset koirat ja kissat syövät paljon nautaa – ilmastoystävällisemmät hyönteiset kiinnostavat lemmikkien rehun valmistajia

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Tiina Korva ja Maria Satokaski haastattelivat 19 suomalaista lemmikkieläinrehualan…

Pohjoisen elintarvikeyritykset mukana suurilla kuluttajamessuilla Saksassa

Pohjoisen elintarvikeyritykset pyrkivät Saksan markkinoille. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuulla on ensimmäistä kertaa…

Luonnonvara-alalla voima kumpuaa yhteistyöstä

Luonnonvara-ala toimii elämän ytimessä. Se takaa kaikkien perustarpeet ja uudistuu jatkuvasti ympäristön muutosten myötä.…

Urbaani ruokatehdas tuottaa vihanneksia ja kalaa

Hollannin Eindhovenissa, Phillipsin vanhassa tehtaassa tuotetaan vihanneksia ja kalaa vesiviljelyn ja kalankasvatuksen…

Kuoreen elintarvikekäyttö kiinnostaa

”Kotimaiset kalalajit tarjoavat ravitsemuksellisesti ja ympäristön kannalta erinomaisen vaihtoehdon raaka-aineena, sillä ne ovat…

Agrologiopintoihin avoimen amkin kautta

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella maaseutuelinkeinojen opintoja pohjakoulutuksestasi riippumatta. Opiskelet samoja…