Resurssien viisaampaa käyttöä maaseutuyrityksille

Oamkin koordinoimana käynnistyi alkusyksystä yhteishanke: BioPlanning, Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma. Kumppaneina hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Metsäkeskus. Lisäksi maatalousneuvonnan kenttäosaamista tullaan hankkimaan ostopalvelujen kautta.

Oamkin luonnonvara-alan osastoa luotsaava Tuomo Pesola  perustelee hanketta: "Hankaluutena maatilan suunnittelussa on, että pellolla ja metsässä tapahtuvaa tuotantoa on edistetty eri organisaatioissa. Kokonaiskuvan hämärtyminen johtaa resurssien tehottomaan hyödyntämiseen, jolloin liiketoiminta ei ole niin kannattavaa, kuin se voisi olla."

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja nostaa yrittäjien tietoisuutta maaseudun biotalousresurssien viisaasta käytöstä ja parantaa näin toiminnan kannattavuutta. Resursseihin lukeutuu myös toimintaympäristö, jonka  huomioiminen on ensiarvoista. Toiminta ei välttämättä ole kannattavaa ilman kumppaneita ja joitakin palveluita on mahdoton tuottaa tuntematta naapurin tilannetta. Kerätyn aineiston pohjalta rakennetaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä kokonaisvaltaisen suunnittelun malli tukemaan suunnittelumenetelmien kehittämistä. Kaikki biotalousresurssit – maatalous, metsätalous, energia – kannattaa ottaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön.

Hankkeessa tullaan haastattelemaan maa-  ja metsätalousyrittäjiä käytännön kehittämistoimiin ja -tarpeisiin liittyen. Samalla arvioidaan neuvontapalveluiden kehitystarvetta ja soveltuvuutta. Työpajoissa ideoidaan yhdessä yrittäjien kanssa uudenlaista,  yritysten palvelutarpeet huomioivaa lähestymistapaa. Lopulta tuotetaan malli resursseja viisaasti hyödyntävästä suunnittelusta.

"Hankkeen toimenpiteet käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuodesta 2017. Tämän hankkeen lopputuotos, malli, valmistuu vuoden lopussa. Tämän pohjalta voidaan tulevaisuudessa lähteä kehittämään uusia menetelmiä yrittäjien tueksi", kertoo hankkeen asiantuntijoiden työtä koordinoiva Raili Hokajärvi.

Lisätietoa BioPlanning, Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma -hankkeesta: Raili Hokajärvi, raili.hokajarvi(at)oamk.fi, Puh. 050 5570612

Arkisto

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa - webinaarit 2020

BioKaMa -hanke järjestää kolme biokaasuaiheista webinaaria lokakuussa 2020. Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa biokaasun…

Uudet agrologi yamk -opiskelijat aloittivat opintonsa Luovalla

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan uudet agrologi yamk -tutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa elokuussa 2020. Ylempi…

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden…

Metsä- ja luonnonvarayrittäjille suunnattu omistajanvaihdos koulutussarja

Bioliito- ja HYMYT-hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Metsäkeskus järjestävät yhdessä metsä- ja luonnonvarayrittäjille…

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta