Maaseudun yrityssymbioosit MYSSY –hanke jalalle

Pohjois-Suomen maaseudun yritykset toimivat useimmiten yksittäisinä yrityksinä, jotka hankkivat raaka-aineensa, energiansa, tuotantolaitteensa ja työntekijänsä omin neuvoin. Samoin ne toimittavat valmiit tuotteensa markkinoille itsenäisesti ja suuri osa tuotannon sivuvirroista jää vajaakäytölle tai joutuu jätteeksi.

Materiaalien nykyistä tehokkaampi käyttö, jätteeksi päätyvän materiaalin radikaali vähentäminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat niitä päämääriä, joihin jokainen yritys nykypäivänä tähtää.  Huomisen yritys toimii yhä enemmän osana kiertotaloutta, myös taloudellisista syistä.

Maaseudun yrityssymbioosit –hanke on Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun juuri Euroopan maaseuturahaston rahoituksen saanut hanke, jolla pyritään vaikuttamaan yritysten välisen yhteistyön syntymiseen Pohjois-Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä, sovittaa yritysten tarpeita yhteen ja kuvata yhteistyöverkostojen toiminta, jolloin malli olisi käytettävissä jatkossa muidenkin yritysten yhteistyön suunnitteluun. Tavoitteena on vaikuttaa yritysten materiaalikiertoon ja vähentää jätteeksi päätyvän materiaalin määrää.

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 12.12.2015 - 30.9.2017. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakuntien maaseutuyrittäjien kanssa. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa hankkeesta saat Ritva Imppolalta ritva.imppola(at)oamk.fi tai puhelimitse 050 5722404.

Hankkeen sivut http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/myssy/

ylakuva-1.jpg

Arkisto

Canemure -hanke jatkaa alueellista ilmastotyötä -kuntakohtaisiin päästölaskelmiin uutta apua

Suomen ympäristökeskus SYKE on toteuttanut ALas-laskentajärjestelmään perustuvan skenaariotyökalun kuntien ilmastotyön tueksi.…

Ilmastokahvit käynnistyvät

Toukokuussa käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaan Ilmastokahvit, jotka nautitaan asiantuntija-alustusten ja yhteisen keskustelun…

LUOTA - Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (LUOTA-hanke) tavoitteena on kehittää turvallisia…

Ruokeva-hankkeen tulevia tapahtumia

Ruokeva-hanke järjestää useita tapahtumia kevään ja syksyn aikana. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja ne sopivat luonnonvara-alan…

Maatilayrittäjä, vastaa kyselyyn vetytaloudesta

Oulun yliopisto, VTT, OSAO ja OAMK toteuttavat yhteistyössä Business Oulun kanssa kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan…

Räätälöity muuntokoulutus turvealan yrittäjille 21.4.-30.5.2021

Bioliito-hanke tarjoaa räätälöityä muuntokoulutusta turvealan yrittäjille. Koulutuksessa perehdytään mm. toimialan…

Kuntien energiatehokkaat ilmastotoimet -webinaari 28.4.21

Kuntien toimenpiteiden päästövaikutuksia voidaan arvioida entistä tarkemmin ja maksutonta energianeuvontaa sekä…

Rakennuseristeiden ekologisuus kiinnostaa markkinoilla – luonnonmateriaalien ympäristövaikutukset vertailussa

Uudet rahkasammalesta ja turpeesta valmistetut eristetuotteet sopivat selluvillan ja kutterinlastun ohella hyvin rakentamiseen…

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeen loppuwebinaari 3.12.2020

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeessa on tullut aika kokoontua loppuwebinaariin kuulemaan…

Kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia luonnosta

Oamk on mukana Nordic NaBS -hankkeessa, jossa kehitämme luontoperustaisia hyvinvointipalveluja, yrittäjyyttä ja yhteistyötä…