Luonnonvara-alan opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa

Luonnonvara-alan opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja iästäsi ja pohjakoulutuksestasi riippumatta.

 
Agrologiksi avoimen opintopolkuopintojen kautta

Opintopolkuopiskelijana voit suorittaa agrologikoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot kevään ja syksyn 2018 aikana.

Valittavanasi on monimuotoinen opiskelu. Monimuotoisesti opiskeltaessa opiskelu tapahtuu pääosin verkon kautta; lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa.
 
Opintopolun hinta on 300 euroa. Kun olet suorittanut 55 opintopistettä, sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi osallistumatta valintakokeeseen.
 
Ilmoittautumisaika 8.11. - 10.12.2017. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opinnot alkavat 12.1.2018 lähipäivällä Oamkin Kotkantien kampuksella.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: http://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-amk/opetustarjonta/opintokokonaisuudet2/

 

Täydennyskoulutusta avoimessa ammattikorkeakoulussa


Avoimen opintojen kautta voit laajentaa ja ylläpitää ammattitaitoasi tai tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun.
 
Kevään 2018 tarjonta löytyy osoitteesta: http://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-amk/opetustarjonta/kevat2018/

Voit myös tiedustella mahdollisuudesta suorittaa opintopolun yksittäisiä opintojaksoja.

 
Opintojen hinta on 15 euroa / opintopiste. Vaihtoehtoisesti voit opiskella koko lukuvuoden 300 eurolla ja suorittaa niin monta opintopistettä kuin haluat.
 
Ilmoittautumisaika 10.12 2017 tai 23.2. 2018 opintojaksosta riippuen. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.oamk.fi/avoin/

Arkisto

Käytännöllinen GrainSense-vilja-analysaattori

Oulun ammattikorkeakoulussa on valmistunut mielenkiintoinen opinnäytetyö uuden GrainSense-vilja-analysaattorin hyödyistä ja…

Maatilan arki läpinäkyväksi

Kokoelma sisältää videosarjat liittyen karjatilan arkeen, kuntoluokitukseen ja rakennearvosteeluun, lammastilan arkeen sekä…

Havaintoja ja menetelmiä pohjalaisen maaperän ja peltolohkojen kasvukunnon tuntemiseen

Havainnot kasvustosta ja maaperästä ovat tärkeitä apuvälineitä viljelykäytäntöjen onnistumisen seurannassa. Maaperää…

Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä

Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen…

Pohjois-Suomen uusiutuvaa energiaa tuottavat laitokset on nyt koottu Pohjoinen Energia -karttapalveluun

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta on kerätty yli 400 energiantuotantolaitosta kattava tietoaineisto, jonka avulla…

Kyläyhteisöt turvaamaan palveluita ja elinvoimaa maaseutualueille

Alueiden kehittäminen on muutostilassa. Vastuuta on avattu julkiselta sektorilta aluetoimijoille. Puhutaan paikallisesta…

Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

LAURA - hankkeen yksi tavoite on tuottaa käsikirja, joka on tiivis tietopaketti ravinnekierrätysverkostoille ja niitä…

Biotalouden osaajaksi

Biotalousala on kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-,…

Opiskele maaseudun asiantuntijaksi tai syvennä osaamistasi!

Agrologin opinnot (AMK) Hakuaika - 14.-28.3.2018. Master- eli ylempi agrologitutkinto - Hakuaika 14.-28.3.2018.

Tarttuvien sorkkasairauksien riskien arviointi

Hyvä sorkkaterveys on kiistatta yksi merkittävimmistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä karjassa. Tarttuvien…