Kooste Työelämätori -tapahtumasta: Kohti yhä työelämälähtöisempiä agrologiopintoja

Oulun ammattikorkeakoulu järjesti yhteistyökumppaneineen Luonnonvara-alan Työelämätori -tapahtuman 20.01.2016 jo viidennen kerran. Työelämätorissa opiskelijat ja työelämän edustajat kohtaavat; opiskelijat pääsevät tutustumaan luonnonvara-alalla toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin sekä niiden toimintaan ja työelämän edustajat voivat rekrytoida harjoittelijoita ja työntekijöitä. Tapahtumassa haluttiin myös tuoda esiin muita yhteistyön muotoja, kuten esimerkiksi maaseutuelinkeinojen opetuksessa työelämän kanssa toteutettavia erilaisia opiskelijaprojekteja. Päivän tapahtumat alkoivat keskustelemalla yhdessä työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteistyömahdollisuuksista työelämän ja Oamkin välillä.

Pohdimme yhdessä nykyisiä yhteistyömuotoja, kehittämiskohteita sekä uusia yhteistyömuotoja. Nykyiset yhteistyömuodot, opiskelijoiden ja työelämän välillä, ovat keskittyneet tähän mennessä lähinnä harjoitteluihin, opinnäytetöihin sekä vierailuihin. Opiskelijat ovat saaneet myös kattavia asiantuntijaluentoja ja projektitöitä eri yrityksiltä. Nykyiset yhteistyömuodot ovat olleet tärkeitä ja hyödyllisiä opiskelijoille, ja toivomme tämän yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessa.

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman nykyistä opetussuunnitelmaa on kehitetty siten, että opiskelijat siirtyvät yhä enemmän käytännönläheiseen, projektimaiseen opiskeluun perinteisten luentojen sijaan. Toivomme, että tämän alan yritykset kykenevät tukemaan agrologiopintoja tämän kaltaisissa tehtävissä ja opetuksissa. Uuden tutkinto-ohjelman vuoksi on kehitettävä työelämän ja koulun yhteistoimintaa aktiivisemmaksi, ja muutettava toimintaa ympärivuotiseksi, kesäpainotteisen harjoitteluajanjakson sijaan. Myös opettajien ja opiskelijoiden yhteydenottoa työelämän suuntaan pitäisi kehittää tehokkaammaksi, jotta saataisiin eri ideoita ja näkemyksiä opiskelijoilta yrityksille ja näin lisättyä yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuksia käydä vierailuilla ja tehdä projekteja maatilojen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena olisi saada yhteistyöstä mahdollisimman paljon tietoa sekä opiskelijoiden että sidosryhmien hyväksi, ja sitä voitaisiin kehittää jakamalla oppilaat pienryhmiin. Jatkossa agrologiopiskelijoiden työtehtäviä ja projekteja voitaisiin työstää myös etänä, sähköisessä muodossa. Oamkin ja työelämän edustajien yhteisten seminaarien, messujen ja koulutusten järjestäminen sekä avoimien ovien päivät ajateltaisiin olevan hyödyllisiä niin opiskelijoille kuin yrityksille ja näitä tapahtumia toivottaisiin lisää tulevaisuudessa. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Oamkin tiloja ja palveluita yritystoimintaansa. Oamk tarjoaa esimerkiksi laboratorio- ja muita tiloja sekä Cave 3D-virtuaalilaboratoriota rakennussuunnittelua varten.

Oulun ammattikorkeakoulun uuden toimintamallin ja opetussuunnitelman tueksi on perustettu Akraamo, oppimis- ja palvelukeskus, joka on hyvin kytköksissä luonnonvara-alan opetukseen. Akraamo tarjoaa luonnonvara-alaan liittyen opiskelijapalveluja yrityksille, joten se on hyvä yhteistyökumppani edesauttamaan yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.


Kiitämme kaikkia Työelämätori -tapahtumaan osallistuneita sekä harjoittelupaikkaa tai muita yhteistyömahdollisuuksia tarjonneita työelämän edustajia! 

Yhteistyöterveisin Oamkin Luonnonvara-alan puolesta

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman 3. vuoden opiskelijat

Essi Vakkuri ja Irja Södö

Arkisto

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta

Kehityshakuinen maatilayrittäjä hakee osaamista ulkomailta

Suomalainen kehittyvä ja menestyvä maatila toimii kuten mikä tahansa yritys. Yrittäjän on jatkuvasti seurattava, mitä alalla…

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 3. työpaja 13.5.

Pohjois-Pohjanmaalle ollaan muovaamassa suunnitelmaa kohti hiilineutraalimpaa maakuntaa. Tule mukaan piirtämään…

Bioliito -hankkeen koulutukset

Korona-epidemian vuoksi Bioliito-hankkeen huhtikuun koulutukset tarjotaan maksutta. Alla tiedot koulutuksista ja linkki…

Lisätuloja metsänomistajalle pakurista

Pakurikäävän suosio jatkaa kasvuaan. Pakuria viedään erityisesti Aasian markkinoille, mutta luonnon pakurin saatavuus rajoittaa…