Ilmastokahvit käynnistyvät

Tervetuloa keskustelemaan Ilmastokahveille

Toukokuussa käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaan Ilmastokahvit, jotka nautitaan asiantuntija-alustusten ja yhteisen keskustelun merkeissä. Ilmastokahvit on kaikille avoin tapahtumasarja, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmastoaiheita.

Ensimmäiset ilmastokahvit pidetään verkossa 19.5.2021 klo 14:00-15:00 teemalla: ”Millä liikut ilmastoystävällisesti?” Tilaisuudessa esitellään Iin kunnan näkemyksiä kimppasähköautoista, kuullaan biokaasuautoilijan kokemuksia ja tutustutaan Kaikki kyytiin-konseptiin, jossa on selvitetty matkojen yhdistämistä haja-asutusalueen liikkumispalveluiden parantamiseksi. Ilmastokahvien järjestäjinä toimivat vuorollaan maakunnassa ilmastotyötä tekevät tahot. Ensimmäiset kahvit ovat organisoineet Suomen ympäristökeskuksen Canemure-hankkeen alueellinen koordinaattori Oulun ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Pohjois-Pohjanmaan Ilmastokahvit toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan tavoitteita. Ilmastotiekartta on maakuntahallituksen hyväksymä ja se luo puitteet alueelliselle ilmastotyölle. Ilmastotyön kärkiteemoja Pohjois-Pohjanmaalla ovat älykäs bio- ja kiertotalous, energia, liikenne, maatalous, maankäyttö, metsät ja suot sekä yhteistyö. Osana kaikkia kärkiteemoja on sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön.

 Liikenteeseen liittyvien ratkaisujen osuus ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, koska tieliikenteen osuus on reilu viidesosa maakunnan päästöistä. Suuntaus kohti ilmastoystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja on kuitenkin ollut selvästi havaittavissa. Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 Suomen ympäristökeskuksen Alueellisen laskentamallin (ALas) mukaisesti 3303 ktCO2e (kilotonnia hiilidioksidiksi muutettuna). ALas -laskentamalli ei huomioi muun muassa teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä, vaan sektorit, joihin asukkaat, kunnat ja maakunta voivat päätöksillään ja toiminnallaan vaikuttaa.  Tervetuloa keskustelemaan!

Ilmoittaudu mukaan Ilmastokahveille osoitteessa: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet/canemure/pohjois-pohjanmaan-ilmastokahvit

Tietoa Canemure-hankkeen tapahtumista Eeva Suonperä, eeva.suonpera[at]oamk.fi
Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan Ilmastotiekartasta: Ilmastotyö - Pohjois-Pohjanmaan liitto (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

 

Arkisto

Canemure -hanke jatkaa alueellista ilmastotyötä -kuntakohtaisiin päästölaskelmiin uutta apua

Suomen ympäristökeskus SYKE on toteuttanut ALas-laskentajärjestelmään perustuvan skenaariotyökalun kuntien ilmastotyön tueksi.…

Ilmastokahvit käynnistyvät

Toukokuussa käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaan Ilmastokahvit, jotka nautitaan asiantuntija-alustusten ja yhteisen keskustelun…

LUOTA - Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (LUOTA-hanke) tavoitteena on kehittää turvallisia…

Ruokeva-hankkeen tulevia tapahtumia

Ruokeva-hanke järjestää useita tapahtumia kevään ja syksyn aikana. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja ne sopivat luonnonvara-alan…

Maatilayrittäjä, vastaa kyselyyn vetytaloudesta

Oulun yliopisto, VTT, OSAO ja OAMK toteuttavat yhteistyössä Business Oulun kanssa kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan…

Räätälöity muuntokoulutus turvealan yrittäjille 21.4.-30.5.2021

Bioliito-hanke tarjoaa räätälöityä muuntokoulutusta turvealan yrittäjille. Koulutuksessa perehdytään mm. toimialan…

Kuntien energiatehokkaat ilmastotoimet -webinaari 28.4.21

Kuntien toimenpiteiden päästövaikutuksia voidaan arvioida entistä tarkemmin ja maksutonta energianeuvontaa sekä…

Rakennuseristeiden ekologisuus kiinnostaa markkinoilla – luonnonmateriaalien ympäristövaikutukset vertailussa

Uudet rahkasammalesta ja turpeesta valmistetut eristetuotteet sopivat selluvillan ja kutterinlastun ohella hyvin rakentamiseen…

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeen loppuwebinaari 3.12.2020

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeessa on tullut aika kokoontua loppuwebinaariin kuulemaan…

Kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia luonnosta

Oamk on mukana Nordic NaBS -hankkeessa, jossa kehitämme luontoperustaisia hyvinvointipalveluja, yrittäjyyttä ja yhteistyötä…