Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten käyttöä edistetään maataloudessa ja rakentamisessa

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on mukana HYPE­-TKI-hankkeessa, jossa kehitetään kauko-ohjattavista ilma-aluksista tapahtuvaa hyperspektrikuvaamista maatalouden, ympäristöalan ja rakennusalan tarpeisiin. Kauko-ohjattavat ilma-alukset ja hyperspektrikamerat ovat jo olemassa olevaa teknologiaa, jonka käytön yleistyminen edellyttää soveltavaa tutkimustiedon tuottamista.

Kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla voidaan kuvata edullisesti isoja pinta-aloja, korkeita rakennuksia tai muuten vaikeasti saavutettavia kohteita. Kuvaamisen käyttökustannukset ovat vain murto-osa verrattuna esimerkiksi helikopterista tapahtuvaan kuvaamiseen. Hyperspektrikameralla puolestaan päästään näkemään sellaisia asioita, joita perinteinen kameratekniikka ei mahdollista. Hyperspektrikameralla voidaan kuvata asioita ihmisen näkökyvyn ulkopuolelta tai hyvin kapeilla valon aallonkaistoilla, jolloin kuvista voidaan erottaa entistä tarkemmin haluttuja asioita.

Hyperspektrikuvaamista käytetään esimerkiksi maataloudessa kasvien ravinnetasapainon ja kasvitautien määrittämiseen. Rakentamisessa tekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi infrarakentamisessa.

HYPE-TKI-hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hankkeen tuloksena luodaan kuvamateriaalin ja vertailunäytteiden datapankki sekä uusia sovelluksia maatalouden, ympäristöalan ja rakennusalan tarpeisiin. Hankkeessa saatavaa tietoa käytetään myös opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Oamkin HYPE Kehitysympäristö -hankkeessa puolestaan toteutetaan tarvittavat hankinnat ilmasta tapahtuvan hyperspektrikuvaamisen kehitysympäristön luomiseksi. Kehitysympäristön on tarkoitus tukea tekniikoita hyödyntävän innovaatiokeskittymän syntymistä sekä kaupallisten sovellusten ja palvelujen muodostumista. Laitteistoa hyödynnetään HYPE-TKI-hankkeessa.

Hankkeiden kohdealue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat alueen luonnonvara- ja ympäristöalan, rakennus- ja ICT-alan yritykset. Hankkeiden rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto. Lisäksi hankkeissa ovat mukana Suomen siemenperunakeskus Oy, Kantaperuna HZPC ja Mitta Oy.

HYPE-TKI-hankkeen toteutusaika on 1.6.2016–31.5.2019 ja HYPE Kehitysympäristön 1.6.2016–31.12.2016.

 

Lisätietoja: Hankkeiden projektipäällikkö Mikko Posio, 040 141 5221,mikko.posio@oamk.fi

shutterstock_231138679.jpg

Arkisto

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa - webinaarit 2020

BioKaMa -hanke järjestää kolme biokaasuaiheista webinaaria lokakuussa 2020. Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa biokaasun…

Uudet agrologi yamk -opiskelijat aloittivat opintonsa Luovalla

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan uudet agrologi yamk -tutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa elokuussa 2020. Ylempi…

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden…

Metsä- ja luonnonvarayrittäjille suunnattu omistajanvaihdos koulutussarja

Bioliito- ja HYMYT-hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Metsäkeskus järjestävät yhdessä metsä- ja luonnonvarayrittäjille…

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta