BioPlanning kehittää maatilan kokonaisvaltaisen suunnittelun menetelmiä

BioPlanning -hankkeessa kehitetään maatilojen kaikki resurssit ja toimintaympäristön mahdollisuudet huomioivaa kokonaisvaltaista liiketalouden suunnittelua biotalouden näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa maatilan kokonaisvaltaisen suunnittelun menetelmien kehittämiseen, arvioida nykyisten sektorikohtaisten suunnittelumenetelmien soveltuvuutta maatiloille ja maatilojen yhteissuunnitteluun biotalouden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta sekä nostaa maatilayrittäjien tietoisuutta kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus maatilan suunnittelumalleista ja menetelmistä ja haetaan käytännön esimerkkejä maatalous- ja metsätuotannon arvoketjut onnistuneesti yhdistäneistä maatiloista ja niiden suunnittelukäytänteistä. Lisäksi arvioidaan maatilojen tämänhetkisten johtamispalvelujen ja suunnittelumenetelmien soveltuvuutta osaksi kokonaisvaltaista suunnittelumetodia sekä neuvontapalvelujen kehittämistarpeita biotalouden näkökulmasta. Kerätyn aineiston pohjalta laaditaan tutkijoiden ja maatilasuunnittelun asiantuntijoiden yhteistyönä kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, joka antaa perustan maatilan mahdollisuudet entistä paremmin huomioon ottaville suunnittelu- ja laskentamenetelmille.

Kumppaneina hankkeessa toimivat Suomen metsäkeskus, Itä-Suomen yliopisto ja ProAgria Oulu.

Hankeaika: 01.09.2016 – 28.02.2018

Arkisto

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa - webinaarit 2020

BioKaMa -hanke järjestää kolme biokaasuaiheista webinaaria lokakuussa 2020. Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa biokaasun…

Uudet agrologi yamk -opiskelijat aloittivat opintonsa Luovalla

Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan uudet agrologi yamk -tutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa elokuussa 2020. Ylempi…

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden…

Metsä- ja luonnonvarayrittäjille suunnattu omistajanvaihdos koulutussarja

Bioliito- ja HYMYT-hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Metsäkeskus järjestävät yhdessä metsä- ja luonnonvarayrittäjille…

Onnittelut uusille agrologeille ja hyvää kesää!

Poikkeuksellinen kevät ja lukuvuosi on saatu päätökseen. Oamkin luonnonvara-alalta valmistui tänä lukuvuonna 29 uutta agrologia.…

Viljelijä! Tule mukaan kehittämään ratkaisuja ympäristöviisaaseen viljelyyn

Peltojen tuottavuuden ja kasvukunnon maksimointi on niiden käytön ensisijainen tavoite. Sen saavuttamiseksi voidaan käyttää…

Hae maaseudun tukihenkilön peruskoulutukseen

Onko elämässäsi tilaa merkitykselliselle vapaaehtoistoiminnalle? Onko maaseutu ja sen asukkaiden hyvinvointi lähellä sydäntäsi?…

Haetaan projektikoordinaattoria Ruokajälki-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria Oamkin hallinnoimaan Ruokajälki-hankkeeseen.

Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuja tiiviillä viljelijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden…

Oamk kierrättää tavaroita Kiertonetin kautta