Teknologian mahdollisuudet elintarvikealalla -opintomatka

Aika ja paikka: 20.11.2019–21.11.2019