PaiBiRa-hankkeen aloitusseminaari

Aika ja paikka: 25.5.2018, Oulu


Tapahtuman www-sivut: http://www.paibira.fi/

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisestä rakentamisessa! Puurakentamisen ympäristövaikutuksiin, biopohjaisten rakennusmateriaalien käyttöön ja luvituksiin pilottirakentamisessa sekä rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä käsitellään monipuolisesti tutkimuksen, kehittämistyön, viranomaistoiminnan ja elinkeinoelämän näkökulmista. Alustuspuheenvuorojen lisäksi asiantuntijat keskustelevat ja vastaavat yleisön kysymyksiin paneelikeskustelussa. Seminaari tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen alan yritysten ja kehittäjien kanssa.

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeen aloitusseminaari on suunnattu rakennusalan toimijoille ja yrityksille, rakennusalan viranomaisille, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoille, rakennustuoteteollisuudelle ja ympäristöalan yrityksille, biomassojen tuottajille ja hallinnoijille, maaseutuyrittäjille, maanomistajille sekä muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 16.5.2018

Ilmoittautuminen ja ohjelma